Jedná se o starý lom geologicky tvoření břidlicí s pomístním výskytem křemenných žil (podobné skále na Kružberku). Výška stěn je v průměru 25m. Skála se nachází severozápadně od Hranic po pravé straně silnice Hranice-Olšovec-Potštát v lesnatém údolí. Od hostince U tlustého Jana (za Olšovcem) se vydáte 2km a za druhým mostem přes potok asi po 200m vpravo se skála nachází. Při lezení doporučujeme používat přilbu z důvodu místy lámavé skály.

Potstat - cesty

1. Sluníčková III 10. Táňa V
  J. Hon, 1973   P. Matoušek, V. Zela, 1982
2. Jarní II 11. Vlčí mlha VII-
  B. Vařeka, P. Částečka, 1962   J. Babača, S. Bartošek, 2005
3. Radost IV    12. Iva VII-
  J. Jašek ml., 1962   Z. Opletal, N. Opletalová, 1963
4. Babinec IV 13. Petzl VI+ (zčásti po vlastním jištění)
  J. Babača, S. Bartošek, 2005    
5. Kapradinová IV 14. Spousta andělů VII+
  J. Jašek, J. Jašek,ml. 1962   S. Bartošek, J. Babača  2005
6. varianta Kapradiny VI+ 15. Olga VII- (po vylomení chytů)
  S. Bartošek, J. Babača, 2005   Jašek ml., V. Schneider, 1963
7. Trojzubec VI+/VII- 16. Levý kout VI+ (vlastní jištění)
  J. Babača, S. Bartošek, 2005    
8. Vendulka IV 17. Pravý kout V+ (vlastní jištění)   
  B. Vařeka, K. Struminský, 1962    
9. varianta Táni V+ 18. Stará cesta VII-
       
    19. Hrana IV
      J. Jašek, V. Schneider, 1962
stav cest ke dni 18.11.2005
 

V období od začátku srpna do konce října letošního roku 2005 jsem provedl celkové vyčištění a přejištění Horních potštátských skal. Jakožto člen Oblastní vrcholové komise Severní Morava (dále jen OVK S.M.) jsem využil toho, že jsme získali od Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) materiál v podobě nerezových borháků a vrtačky. Většina si jistě vzpomene na předešlé roky, kdy byly snahy o vyčištění potštátských skal téměř s nulovým výsledkem. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádných námitek, jsem věc vzal do svých rukou (dotazoval jsem se předsedy oddílu J. Lazíka a předsedy Krajského horolezeckého svazu P. Matouška). Veškeré práce jsem konzultoval s J. Babačou,  který má bohaté zkušenosti z přejišťováním skal na Štramberku a v Černotíně. Jirka Babača je zároveň zakladatelem a předsedou OVK S.M.

Při čištění skal jsem pracoval s bratrem Dankem, který má hlavní podíl na odstranění mechů, náletových rostlin a dřevin na skále. Před samotným vyvrtáním díry a osazení fixního jištění jsem sprejem (jedná se o sprej používaný v lesnictví na označování stromů) vyznačil budoucí místo. Toto předběžné vyznačení sloužilo k následné konzultaci s J. Babačou (tečky po nějaké době ze skály zmizí). Poté jsem provedl samotné osazení borháků. Byly použity nerezové borháky (10 x 80 mm) od firmy Raveltik, které byly vloženy do vyvrtané díry o průměru 12 mm a zalepeny chemickou maltou (Fis 360V). Jedná se o nejvhodnější způsob osazení pro daný typ skály, doporučený Bezpečností komisí ČHS. Během prací bylo přejištěno 17 cest z toho jsou čtyři nové prvovýstupy a jedna nová varianta.

U cesty Petzl je vhodné použít na dojištění vklíněnce popř. abalaky či friendy. Cesty Levý a Pravý kout jsou již téměř celé po vlastním jištění. V Levém koutě je umístěná pouze jedná skoba u nejtěžšího místa a Pravý kout má 1 postupový borhák v horní části. Ostatní cesty jsou celé odjištění borháky. Při lezení zde doporučuji používat přilbu. Veškeré staré skoby, kruhy, smyčky a špatně osazené nýty jsem ze skály odstranil. Cesty končí v místech, kde se nacházely poslední části kompaktní horniny, případně lze lézt až nahoru a sestoupit okolo skal. Dále byl skalní blok v cestě č. 14 v její horní plotnovyté části zpevněn čtyřmi nerezovými tyčemi o délce 50 cm.

U klasifikace obtížnosti jednotlivých cest jsem přihlédl k jejich aktuálnímu stavu a tak se stalo, že některé hodnoty neodpovídají starému průvodci. Jedná se především o vylomení klíčových chytů a pod. Nebráním se pozdější diskuzi ohledně zvolených stupňů obtížnosti.

Co se týče úpravy okolí skal tak jsem provedl mírné odstranění přebytečných náletových dřevin, vyrobil jsem jednoduchou lavičku, odvezl všechen odpad a upravil místa pro jističe. V pravé části (týká se cest č. 16-19) je umístěný borhák pro jističe. Pro cesty (č. 11-15) jsem zbudoval vyvýšenou rovinu s provizorními schody a plochou vysypanou štěrkem. Levá část byla též trochu upravena. Dále jsem spolu s J. Babačou vybudoval 2 nové parkovací místa po pravé straně cesty. Další možnost parkování je na levé straně (cca 4 auta).

Nový lezecký nákres je z dílny V. Skýpaly (mj. autor všech nákresů v novém průvodci Moravské skály a autor nákresů oblasti Černotín/Hluzov).

Na závěr bych chtěl poděkovat několika lidem co mi v tomto snažení pomáhali. Jmenovitě se jedná o bratra Danka Bartoška, který vyčistil velkou část skal. Dále je to Pavel Matoušek, který jako předseda Krajského horolezeckého svazu přispěl finanční částkou na vedlejší výdaje (nerez tyče, štěrk …). Vláďovi Skýpalovi za perfektní nákres průvodce. A na závěr Jirkovi Babačovi, s kterým jsem vše konzultoval.

Případné dotazy, nejasnosti nebo cokoli jiného směřujte na můj e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mobil 737 324 750. Tímto článkem chci předejít pozdějším stížnostem z nepochopení či nejasnostem, které by eventuelně mohli vzniknout.

s pozdravem Hore zdar Standa Bartošek

p.s. Na přejištění a vyčištění dolních skal se nadále pracuje. Vedoucí prací je Vláďa Čudek – Čoud.