Při zbloudění v horách jde často o život. Následující článek podává rady, jak se při takových situacích zachovat, jak v zimě tak i v létě.

 

· v zime

Pokud je povětrnostní situace taková, že za vámi vítr se sněhem stopy nezavál, vrátíte se po stopě na původní trasu a pak zpět.

Jestliže jsou za vámi ihned vaše stopy zaváty a nemůžete-li se bezpečně orientovat na cestě zpět, zásadně nepokračujte v cestě. Je nutné bez si otálení vyhledat závětří nebo je vybudovat z lyží, které zapíchneme do sněhu a přihrneme k nim sníh.

Pokud očekáváte, že budete muset setrvat na tomto místě do noci, vylepšujte tento úkryt, anebo začněte s budováním záhrabu. Lyží můžete použít jako výztuže stropu. Záhrab pokud možno hloubit až na zem, dále ho vyložit chvojím. Sedněte si na batoh. Záhrab budujte přiměřeně veliký, abyste seděli těsně vedle sebe.

Mokrý oděv nebo alespoň některé součástky (rukavice, ponožky, čepici) si vyměňte za suché rezervní, které by neměly chybět ve vašem batohu.

Pokud nemůžete zajistit, aby někdo signalizoval o pomoc, musíte své místo nápadně označit, např. lyžařskými holemi, na které uvážete součástku oděvu z barevného materiálu (šátek).

Navzájem se kontrolujte, aby nikdo neusnul. Občas si třete ruce, nohy a tělo, abyste neprochladli. Nejvhodnější je neustálý pohyb.

Přivolávejte pomoc světelně nebo akusticky.

 
Tabulka ochlazovacího účinku v závislosti na rychlosti větru
Tabulka ochlazovacího účinku v závislosti na rychlosti větru

· v létě

Snažte se sestupovat do údolí, až dojdete k orientačnímu bodu, podle kterého určíte směr cesty.

V každém případě postupujte opatrně. Může se vám přihodit, že dojdete k okraji skal nebo příkrého travnatého srázu. V tomto případě musíte postupovat po jeho okraji až tam, kde je terén schůdný.

Pozor na příkré svahy porostlé horskou trávou a sněhová pole, kde hrozí uklouznnutí.

Za snížené viditelnosti, anebo když jste zastiženi noční tmou, pokud nemáte s sebou kapesní svítilnu, zůstaňte na místě.

Najděte si v blízkém okolí závětří, anebo si je vybudujte z pláštěnek.

Oblékněte si rezervní oděv.

Pomoc přivolávejte akusticky nebo opticky. Signalizujte 6x za minutu (např. píšťalkou, v noci baterkou a podobně).

Přicházející pomoc se hlásí obdobnými signály 3x za minutu.

Občas si zacvičte nebo si navzájem třete celé tělo, abyste neprochladli.