Podmínky pro lezení v TANAPU

Napsal Super User. Posted in Dynamo 39

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYKONÁVÁNÍ HOROLEZECKÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ TANAPU :

Pro pohyb návštěvníků na území TANAPu jsou vyhrazené veřejné komunikace a turistické značkované chodníky ( dále TZCH ). Túry a exkurze mimo sítě TZCH je možné podnikat pouze v doprovodu horských vůdců a průvodců, kteří mají na tuto činnost platné povolení od Správy TANAPu.

Horolezeckou činnost mohou vykonávat pouze horolezci organizovaní v národních alpinistických svazech, kteří jsou povinni dodržovat následující podmínky:

1.Vstupovat do vysokohorského prostředí mimo TZCH mohou horolezci jen za účelem nástupu na horolezeckou túru se stupněm těžkosti horolezecké klasifikace vyšším jako II., přičem použijí trasu co nejšetrnější z hlediska ochrany přírody. Túry I. a II. stupně těžkosti mohou použít v letním období jen jak je to nevyhnutelné na sestup a v zimním období / od 21.12. do 21.3./ v obou směrech, když terén této těžkosti se metodicky využívá na zimní výcvik. Každý je přitom povinný mít u sebe platný průkaz své horolezecké organizace. Vzít osobu na túru mimo TZCH, která se nemůže prokázat takovýmto dokladem, jsou oprávněni mimo horských vůdců a průvodců TANAPu jen instruktoři horolezectví po dobu výcviku začátečníků - čekatelů. Každý takovýto výcvik musí být písemně ohlášený na S- TANAPu.

2. Přenocovat mimo ubytovací zařízení je nepřístupné. V osobních případech /časově náročný výstup anebo prvovýstup, nouze zaviněná nehodou anebo počasím /je možné vyjímečně bivakovat po dobu túry. Náročnější vícedenní pochody /zimní přechod hlavního hřebenu apod./ je nutné písemně dopředu ohlásit na S-TANAPu. Pro organizované skupiny horolezců je k dispozici vysokohorské tábořiště v Bielovodkej dolině. Slouží pouze za účelem vykonnostního horolezectví a není přístupné veřejnosti. Jeho obsazování řídí HS TANAPu. Všechny ostatní horolezecké tábořiště jsou zrušené.

3. Před odchodem na túru jsou horolezci povinní zanechat záznam o směru a cíli túry ve východiskovém ubytovacím zařízení, anebo v táborové knize. Jak uvedou také čas návratu, považuje se to při překročení o více jak 6 hodin za přímou žádost o zásah HS. U organizovaných zájezdů je vedoucí povinný bezodkladně po překročení předpokládaného návratu svého družstva vykonat po něm pátrání s ostatními členy zájezdu.

4. V zimním období mohou horolezci splňující bod 1 a 2 použít při nástupu na horolezeckou túru a návrat z ní i ty značkované cesty, které jsou od 1.11. do 30.6. z důvodu ochrany přírody pro ostatní návštěvníky uzavřené a na ulehčení této cesty použít lyže. Přitom ale z jejich výstroje musí být viditelné, že se jedná o horolezeckou a ne skialpinistickou túru.Uzávěry při vyhlášení nebezpečí jsou však povinni dodržovat. Na TZCH v tom čase otevřených, má pěší návštěvník přednost před lyžařem.

5. Oblasti TANAPu, z kterých je horolezecká činnost úplně vyloučená a není do nich povolený vstup ani horským vůdcům mimo TZCH a naučných chodníků:

a) Celé Belianské Tatry

b) Kolová dolina se všemi přilehlými kotlinami a stěnami, jako i SV část Čiernej Javorovej doliny ohraničená z J Čiernym Javorovým potokom a hřebenem Snehových veží

c) Huncovská kotlinka JV části Velkej Svišťovky

d) Masiv Javorinskej Širokej až po SZ Žabí vrch Javorový, dolina Rovienky, Svišťová dolina, závěr Bielovodskej doliny a celý masiv Mlynára s Žabou dolinou. J hranici této oblasti tvoří spojnice : Velký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom. Přístup do Českej doliny po neznačeném chodníku okolo Českého potoka je horolezcům a horským vůdcům povolený

e) Slavkovská dolinka skalních stěn až po Granátovú lávku, kterou výstup a sestup je zakázaný jak horolezcům,tak i horským vůdcům.

f) Štolska dolina ohraničená ze S hřebenem Ostrva - Končistá a z J TZCH / magistrálou /

g/ Oblast Kriváně se všemi přilehlými hřebeny a dolinami t.j. Nefcerka, Kotliny, Škaredý žlab, Za Handel, Suchá voda, Ze SV tvoří hranici hřeben Hrubo a V hranici hřeben Furkotských veží a Kozí chrbát

h/ Západni Tatry - kromě zimního přechodu /v období 21.12. - 21.3./ hlavního hřebenu, který se musí dopředu ohlásit na HS TANAPu. Západní Tatry Jih anebo Sever, je horolezecká činnost vyloučená. Výjimkou jsou skalní oblasti mimo Státních přírodních rezervací, v kterých je časový a prostorový režim vymezený zvláštní dohodou, dohodou mezi Správou TANAPu, vlastníky pozemků a místními horolezeckými kluby.

V Tatranské Lomnici 28.6.1993

Ing.Ivan Vološčuk CSc.

ředitel Správy TANAPu

Ve Starém Smokovci 28.6.1993

Ing.Irena Gallová

přednostka ObÚ ŽP