Informace z valné hromady horolezců v Praze 2.3.2002

Napsal Super User. Posted in Dynamo 43

(Matoušek)

Podrobné informace bude zřejmě možné získat na adrese svazu, zde jsou uvedeny pouze některé  postřehy  delegáta HK Bezuchov :

1.      zástupci IAMES informovali o situaci v Tatrách :

-         IAMES je spoluvlastníkem řady chat, ale jen spoluvlastníkem

-         Chata pod Rysi by měla být letos rozhodnuta, buď se přestěhuje výše nebo postaví na stejném místě s ochranou proti lavinám. Definitivní rozhodnutí padne orgány státní zprávy v průběhu tohoto roku.

-         Teriho chata : chatár byl již upozorněn na mnohé stížnosti horolezců k jeho chování. Pokud budou stížnosti pokračovat, zasadí se IAMES o jeho odvolání. Chatár si musí být vědom, že horolezci jsou jeho zaměstnavatelé (spoluvlastníci chaty). Stížnosti adresovat na IAMES.

-         Zbojanda zkolaudována

2.      Ve stávajícím rozpočtu nejsou peníze na přímou podporu expediční činnosti, je však vhodné posílat žádosti o dotace. Pokud dojde v průběhu roku k navýšení rozpočtu, půjdou peníze právě tímto směrem.

3.      Byla odhlasována změna stanov tak, aby bylo možné vytvářet postupně krajské struktury. HK Bezuchov ve spolupráci s dalšími oddíly (Lipník, Přerov, Šternberk) vyvíjí snahu o ustanovení KHS (Krajské horolezecké sdružení) Olomouc. Část peněz přerozděluje Sportka po regionální úrovni a je tu tedy možnost dostat určité dotace na vybrané činnosti. Valná hromada bude i nadále nejvyšší orgán se zástupců oddílů.

4.     Bylo odhlasováno zvýšení členského příspěvku na 300 a 140 Kč

5.      Na náš návrh bude od příštího roku přesahovat platnost průkazu horolezce i do ledna následujícího roku.

6.      Svaz vytváří postupně rezervu ve výši 1 mil. Kč (při ročním rozpočtu asi 4 mil.) na zaplacení soukromých dluhů po Skanderovi, trestní stíhání se řeší. V rozpočtu uvedeno jako „nutné spoření“.

7.      Informace z bezpečnostní komise :

-         zkušebně v Ostravě a Vídni byla odebrána akreditace UIAA pro testování horolan

-         značka CE byla schválena i pro ČR, tedy každý výrobek musí mít CE,  navíc může být označen i UIAA, pokud splňuje i normu UIAA

-         předseda BK (V.Křapka) odstoupil z funkce, neboť jí nemůže vykonávat nezávisle (dále již zastupuje jen odborné názory firmy ….), navržen byl V. Procházka, ale ten tuto funkci odmítl a tedy komise je bez předsedy. Inu snahy jednotlivých výrobců pronikají všude.

8.      Metodická komise se chystá na velkou vlnu doškolování instruktorů horolezectví. Nejenom školení, ale i doškolení se chystá provádět v zahraničí a tak lze s ohledem na zvyšující se finanční náročnost očekávat postupný úbytek opravdu dobrovolných instruktorů. To může časem způsobit různé problémy, neboť oddíly jsou povinny mít alespoň jednoho cvičitele.

9.      Určité dohadování jako vždy bylo ohledně závodů a hlavně vysílání na závody, tedy zase peněz, ale do toho ať mluví hlavně ti, co tomu rozumí. Pro orientaci uvádím výpis z rozpočtu na rok 2002 (celkem 4 mil., 5 největších položek podle velikosti peněz) :

-    komise ochrany přírody + vrcholová (mzdy a údržba skal)       940 tis.

-    administrativa                                                                          805 tis.

-         komise sportovního lezení                                                       450 tis.

-         komise mládeže – soutěže                                                       360 tis.

-         nutné spoření                                                                          300 tis.