Informace výboru

Napsal Super User. Posted in Dynamo 42

Členové klubu podle zaplacených příspěvků na rok 1998 :

 

PŘÍSPĚVKY 1998                                                           

         Známka za200 Kč                                   Známka za100 Kč     

1       Drda L.      200 Kč                         1       Drda P.      100 Kč

2       Drdová A.  200 Kč                         2       Zedek Dan          100 Kč     

3       Čuba          200 Kč       z konta       3       Drdová J.   100 Kč     

4       Frydrych    200 Kč                         4       Hrazdíra O. 100 Kč    

5       Hradílek     200 Kč                         5       Sýkora M.     100 Kč 50Kč

6       Kadlas       200 Kč                         6       Krejčí            100 Kč    

7       Kasperlík   200 Kč       500 Kč                                  

8       Kopřiva M.200 Kč                                           

9       Kopřiva Z.  200 Kč                                           

10     Koutný       200 Kč

11     Matela        200 Kč                                           

12     Matoušek   200 Kč                                                              

13     Valčík        200 Kč                                                              

14     Vrána         200 Kč       z konta                                  

15     Zedek V.   200 Kč                                                              

16     Šťastný      200 Kč       z konta                                                                                                                                     

Celkem                         3 200 Kč                                         600 Kč      

 

 

Stručná zpráva o hospodaření HK Bezuchov v roce 1997.

 

Celkové příjmy činily   39 575 Kč

Celkové výdaje činily   28 762 Kč

 

Struktura výdajů:

Sportovní činnost        22 100 Kč ( Váha, ceny na běh B-H-B, doprovod cyklistická 90 ...)

Organizační výdaje      17 450 Kč (nákup fotoaparátu J. Čubou, jinak poštovné, poplatky                                               bance...)

 

Struktura příjmů:

Příspěvky                     3 500 Kč

Sport                                      2 240 Kč (Váha)

Úroky                            6 422 Kč

Pronájem WAPa                   16 600 Kč

 

Na účtech u spořitelny bylo k 31.12. 1997:

běžný účet          16 797 Kč

termínovaný        90 000 Kč

 

v pokladně bylo 8 002 Kč

 

Z celkové sumy na účtu patří klubu 62 748 Kč.

 

 

Zápis z výroční členské schůze konané u Hanuša 20.2.1998

 

Účast: Drda, Krejčí, Koutný, Kopřiva M., Kopřiva Z., Matoušek, Kasperlík, Valčík, Matela, Frydrych, Kadlas, Zedek V.

Hosté: Speleo + 1

 

Členská schůze rozhodla:

- pro členství v horolezeckém klubu Bezuchov je pro každý rok určující zaplacení členských příspěvků, tedy i vlastnictví známky ČHS

-         byl zvolen výbor v tomto složení:

         Drda                    předseda

                                      Matela                 místopředseda, metodik

                                      Matoušek            jednatel, vydavatel Dynama

                                      Kadlas                 hospodář

                                      Frydrych              organizační osoba

 

- plán činnosti:    (v této verzi Dynama již pro neaktuálnost neuvádím).

- bylo rozhodnuto, že metodické dny se nebudou organizovat ve velkých skupinách, ale každá skupina, která se zúčastní určité akce si metodické procvičení zajistí sama, po dohodě se cvičitelem

 

- Víťa Zedek se nabídl, že je ochoten u sebe shromažďovat informace z "regionů". Kdo bude mít zájem zúčastnit se nějaké akce, stačí zavolat.

 

- Váha - pro objednávání míst na další roky bude platit zásada, že se objedná tolik míst, kolik se vybere peněz předem. Nebude se platit pobyt předem z peněz klubu. Je to následek zaplaceného pobytu za rok 1997, kdy se předpokládala velká účast jako oslava Nikotýnových šedesátých narozenin.

 

- finanční plán na rok 1998:

         předpokládaný rozpočet                10 000 Kč

         z toho                                              5 000 Kč na sport a Dynamo, financovat se bude až     do vyčerpání kvóty

                                                                 2 000 Kč cyklistická devadesátka

                                                                 1 000 Kč administrativa                                                                         

2 000 Kč rezerva, o jejím rozpuštění může rozhodnout výbor

 

    Toto Dynamo je vydáváno nákladem sponzorující firmy MTM Bezuchov s.r.o. pro platící členy klubu, přispívatele a případně významné představitele spřátelených oddílů a klubů. Pro ostatní je   možné si jej zapůjčit nebo koupit. Cena     250,-Kč.