Gen horolezectví

Napsal Super User. Posted in Dynamo 42

Tým britských lékařů a genetiků prověřil 25 špičkových horolezců, kteří dokázali proniknout nad hranici 7000 m n.m., do tzv. "zóny smrti". Genetické vyšetření ukázalo, že drtivá většina vynikajících himalájských horolezců nese ve své dědičné informaci zvláštní variantu genu kódujícího enzym, jenž má v lidském těle za úkol vyrábět hormon zvaný angiotenzin II. Někteří lidé mají gen o něco delší, jiní zdědili po rodičích kratší variantu. Mezi obyčejnými smrtelníky jsou obě varianty genu zastoupeny rovnocenně a nezdá se, že by nositelé některé varianty byli v nějaké výhodě.

         U vynikajících horolezců ale nalezneme jen delší variantu genu. Nositel zkrácené varianty se protlačí mezi alpinistickou elitu zcela výjimečně. Mezi pětadvaceti nejlepšími britskými horolezci se našel jen jeden.

         Hormon angiotenzin II má v lidském těle celou řadu funkcií. Řídí činnost ledvin, ovládá průtok krve cévami, ovlivňuje uvolňování dalších hormonů. Je proto velmi obtížné odhadnout, jak by mohl   enzym zodpovědný za jeho výrobu ovlivnit sportovní výkonnost lidí. Snad usnadní zásobování srdce a kosterních svalů živinami, snad upraví látkovou výměnu tak, aby pracující svaly dostávaly více energie.

         Studie britských vědců naznačuje, že těm, kdo nesou ve své dědičné informaci zkrácenou variantu zmiňovaného genu, by asi nepomohl k dosažení nejvyšších himalájských štítů ani trénink Hermanna Buhla. Intenzivně trénující dobrovolníci si zvýšili fyzickou kondici, jen když nesli ve svých buňkách "prodlouženou" variantu genu.

         Zjištění, že pro vynikající sportovní výkony je zapotřebí vrozených předpokladů, není ničím novým. Nyní ale máme v rukou zcela konkrétní dědičnou vlohu, která se podílí na tom, co jsme zvyklí označovat jako "sportovní talent".

         Gen kódující enzym pro výrobu angiotenzinu II zcela jistě není jediným faktorem předurčujícím sportovce k vynikajícím výkonům. Existoval i horolezec, který dokázal vystoupit do "zóny smrti" i s geny, jež mu měly vstup na nejvyšší vrcholky světa zapovídat. Snad nesl ve své dědičné informaci jiné geny, které mu umožnily tento handicap překonat. Možná měl silnější vůli, než ostatní.

         Stěží se ale dočkáme rozdělení sportovců do kategorií podle genetických předpokladů tak, aby vzájemně měřili síly rovnocenní soupeři. Není tomu tak ani v jiných oblastech lidské činnosti - v umění, vědě nebo v řemesle. Každému je dáno do vínku něco jiného.

 

                   Z rozhlasového pořadu Meteor Českého rozhlasu 2 Praha.