Informace výboru

Napsal Super User. Posted in Dynamo 41

Členové výboru HK Bezuchov :

předseda : Ladislav Drda

místopředseda : Pavel Matoušek

Hospodář : Lumír Kadlas

členové : Oldřich Matela

               Pavel Frydrych

 

Příspěvky   a členství :

            V letošním roce činí členské příspěvky opět 200 Kč. Členský příspěvek se

skládá ze dvou položek :

1, členská známka dle HS v současnosti 100 Kč

2, oddílový příspěvek (shodně se známkou) 100Kč

            Mládež, studenti a důchodci platí u obojího polovinu. Oddílové příspěvky

budou letos použity na podporu mladých lezců, na vydání oddílového časopisu a

poštovného.

            Členové, kteří nebyli na výroční schůzi a nezaplatili příspěvky na rok 1997, ať

tak učiní nejpozději do 15. dubna na adresu Kadlase.

            Jednorázový vstupní příspěvek do oddílu činí stále 500 Kč a platí jen ti

členové nebo zájemci o členství v našem klubu, kteří jsou samostatně výdělečně

činní. To znamená, že jej neplatí studenti, důchodci a mládež.