Informace výboru

Napsal Super User. Posted in Dynamo 40

Členové výboru HK Bezuchov :

předseda : Ladislav Drda

místopředseda : Pavel Matoušek

Hospodář : Lumír Kadlas

členové : Oldřich Matela

               Pavel Frydrych

 

Příspěvky   a členství :

            V letošním roce činí členské příspěvky opět 200 Kč. Členský příspěvek se skládá ze dvou položek :

1, členská známka dle HS v současnosti 100 Kč

1, oddílový příspěvek (shodně se známkou) 100Kč

            Mládež, studenti a důchodci platí u obojího polovinu. Oddílové příspěvky budou letos použity na podporu mladých lezců, na vydání oddílového časopisu a poštovného.

            Členové, kteří nebyli na výroční schůzi a nezaplatili přízpěvky na rok 1996, ať tak učiní nejpozději do 15. dubna na adresu Kadlase.

            Sleva na chatách na ubytování v Tatrách činí 50 % a to na Váze, Terině, Zbojandě, a Brnčálce. Samozřejmě platí i základní sleva na náš průkaz v Alpách.

            Jednorázový vstupní příspěvek do oddílu činí stále 500 Kč a platí he jen ti členové nebo zájemci o členství v našem klubu, kteří jsou samostatně výdělečně činní. To znamená, že jej neplatí studenti, důchodci a mládež.

Další   informace :

 

V poslední Montaně jsou čísla telefonu informací o lavinách v Alpách.

 

Váha 1996 :

Termín : 7 až 14 září 1996            

Na Váhu se vybírá 850 Kč!

Doposud zapsáni na účast : Frydrych, Kadlas, Matoušek, Drda L., Drda P.

Ostatní zájemci ať co nejrychleji zaplatí uvedenou částku (do 15. dubna) potom budou volná místa nabídnuta jiným oddílům!!     - NAHLASTE SE DRDOVI !-

 

Financování v roce 1996 :

Příjmy :                                   Výdaje :

úroky : 2200                          vedení účtu a režije : 400 + 300

WAP : 5000                          podpora lezců : 3000

příspěvky : 1800                   doprovod devadesátky na kolech : 1400

                                               dobíječka video (k pronajímání) : asi 5000

celkem příjmy : 9000                       celkem výdaje : 10100